i

NIEUWS

24-03-2020

Coronavirus

Beste mensen,

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen die gisteravond door het RIVM en het ministerie zijn opgelegd, moeten wij u helaas mededelen dat onze locaties gesloten zijn voor fysiotherapie. Op dit moment gelden de maatregelen tot 6 april, van dag tot dag wordt bekeken of dit verlengd gaat worden. We houden u op de hoogte van de stand van zaken via onze facebookpagina en onze website.
Wel bestaat er de mogelijkheid tot een videoconsult en kunnen wij oefenprogramma’s maken om te zorgen dat u in beweging blijft. Tevens blijven wij bereikbaar voor vragen en advies.
Heeft u hier behoefte aan of mocht u meer informatie willen, dan kunt u bellen met 0317-312247 of mailen naar info@fysioteamrenkum.nl.

23-03-2020

Online consult

Gezien de maatregelen welke momenteel getroffen worden in verband met het corona virus bieden wij vanaf heden een online consult aan via Physitrack®.

Een online consult kan worden ingezet om zonder fysiek contact, toch online contact te hebben met uw fysiotherapeut. Dit kan handig zijn omdat u bijvoorbeeld behoord tot de kwetsbare doelgroep, waarbij het momenteel wordt afgeraden om naar buiten te gaan. Ook wanneer u verkouden bent en om deze reden niet in staat bent om naar de praktijk te komen, kan een reden zijn om een online consult in te plannen. Natuurlijk kan een online consult ook gepland worden omdat u uit voorzorg liever niet met anderen in contact komt.

Een online consult werkt als volgt:

Online oefenprogramma

Physitrack biedt ons de mogelijkheid om u een oefenprogramma te sturen. Op deze manier kunt u thuis aan de slag met uw herstel / onderhoud totdat fysiek contact in de praktijk weer mogelijk is. Mocht u in samenspraak met uw therapeut een oefenschema krijgen dan zal uw fysiotherapeut contact onderhouden over de voortgang.

Mocht u vragen hebben over deze manier van therapie, of wilt u een afspraak maken. Neem dan gerust contact met ons op.

De physiApp is makkelijk te downloaden via de appstore of de playstore.

22-03-2020

Coronavirus

Beste bezoeker van Fysio Team Renkum:

In verband met de richtlijnen van het RIVM dat er absolute noodzaak is om 1,5 meter afstand te houden van elkaar, is de Fysio Team Renkum genoodzaakt om geen hands-on behandelingen meer uit te voeren. Dit geldt voor alle vormen van therapie incl. dry needling. We blijven open voor acute zorg en oefentherapie 1 op 1. Ook worden de diverse mogelijkheden ven E-Health-zorg op afstand ingezet zoals telefoon, e-mail, chat en videoconsult.

Deze maatregel zal minimaal gaan gelden tot 6 april. Wij houden u op de hoogte als er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Zorg goed voor uzelf en elkaar!

 

18-03-2020

Coronavirus

Wij zijn  OPEN voor noodzakelijke fysiotherapeutische zorg!

Het hoeft geen betoog dat de verspreiding van het coronavirus grote consequenties heeft voor ons allemaal. Daarom was er maandag 16 maart overleg op het Ministerie van VWS waar alle beroepsverenigingen en koepelorganisaties uit de zorg aanwezig waren. Uit dit overleg blijkt dat de Nederlandse zorg, ter ontlasting van huisarts en ziekenhuiszorg, het wenselijk acht dat de noodzakelijke fysiotherapeutische zorg bereikbaar blijft.

De gezondheid van onze patiënten is (ook) onze zorg! We zien het dan ook als onze plicht om voor die patiënten die fysiotherapeutische zorg nodig hebben, beschikbaar te zijn. Voor wat betreft de NIET noodzakelijke fysiotherapeutische zorg, fitness en sport, zijn wij conform het advies van het RIVM gesloten. Daarbij hebben wij besloten om voor de meest kwetsbare patiënten de behandelingen op te schorten, omdat wij geen risico willen lopen.

Wellicht komt er de komende dagen een aanscherping op wat de overheid beschouwt als ‘noodzakelijk’, daarvan worden we door onze beroepsverenigingen op de hoogte gehouden en informeren we ook u.

Bij koorts of hoesten graag een telefoontje om uw afspraak te annuleren! Afhankelijk van uw klacht kunnen wij u van dienst zijn middels telefonisch en/of video consult. Zorg dat u in goede conditie komt of blijft zodat u voldoende weerstand heeft. Huiswerkoefeningen kunnen hierbij behulpzaam zijn. Vraag hier naar bij uw fysiotherapeut!

Heeft u vragen of twijfels ook dan geldt: bel gerust!

 

 

15-03-2020

 Coronavirus

Beste mensen,
In verband met het coronavirus hebben wij besloten dat vanaf maandag 16-3 alle groepstrainingen zijn afgelast tot 6 april.
Eén op één behandelingen gaan voorlopig door. Hierbij nemen de richtlijnen van het RIVM in acht.
Daarnaast zijn er op de praktijk extra maatregelen getroffen door meer afstand te creëren tussen personen in de wachtkamer en oefenzaal en meer hygiëne maatregelen te treffen.
Tenslotte vragen we alle mensen die aankomende weken een afspraak hebben om bij binnenkomst de handen te wassen. Mocht u verkoudheidsklachten hebben, aan het hoesten zijn, keelpijn of koorts hebben, vragen we u om de afspraak af te bellen en thuis te blijven.
We hopen op uw begrip en houden u op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de praktijk.