i

Fysiotherapie bij herstel na corona / COvid-19

Het corona virus (COVID-19) kan veel en langdurige restklachten geven, voorbeelden hiervan zijn benauwdheid, vermoeidheid, gewricht- en spierklachten, verlies van conditie en verlies van spierkracht. Wij willen u graag begeleiden in uw herstel.

Voor wie
Iedereen die COVID-19 heeft doorgemaakt, restklachten ervaart en hier begeleiding bij wil ontvangen Het kan zijn dat u opgenomen bent geweest in het ziekenhuis of op de IC. Ook als u thuis heeft uitgeziekt maar toch behoefte heeft aan begeleiding dan kunt u zich bij ons aanmelden.

Wat kunnen wij voor u betekenen
Tijdens de fysiotherapeutische begeleiding zijn er verschillende mogelijkheden, die op uw behoefte worden afgestemd. Hierbij kijken we naar uw actuele klachtenbeeld en naar uw situatie voorafgaand aan het virus. We proberen samen met u doelen op te stellen. We meten op moment van intake uw huidige kracht en conditie en evalueren dit tijdens het traject. Tijdens de training zijn er verschillende mogelijkheden, die op uw behoefte worden afgestemd. 

Kenmerken behandeling
Afhankelijk van de problemen waar u tegen aan loopt bestaat de behandeling uit (een combinatie van):

  • Duurtraining ter verbetering van uw conditie
  • Krachttraining
  • Balanstraining
  • Ademhalingsoefeningen

Vergoeding & verwijzing
Alle ex-coronapatiënten die op de reguliere ziekenhuisafdeling hebben gelegen of thuis ernstig ziek zijn geweest, zijn als gevolg van het virus klachten blijven ervaren, komen in aanmerking voor de ruimere dekking vanuit de basisverzekering. Voor IC-patiënten is er een ander revalidatietraject, die overigens ook wordt gedekt door de ziektekostenpolis.
Bij post-coronazorg is een verwijzing van de huisarts of medisch specialist noodzakelijk. De extra zorg voor ex-COVID-patiënten moet bovendien binnen een half jaar plaatsvinden. Dit kan eventueel verlengd worden op verwijzing van een medisch specialist.

Meer informatie
Voor vragen over of mogelijkheden voor behandeling kunt u altijd contact opnemen met onze praktijk, via telefoonnummer: 0317-312247 of door het sturen van een e-mail naar info@fysioteamrenkum.nl.