Klachten- en geschillenregeling

In het kader van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) heeft onze beroepsorganisatie, Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF), een klachtenregeling ingesteld. Heeft u klachten over de behandeling of de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie. Om te beginnen is het de moeite waard een gesprek aan te gaan met uw behandelend fysiotherapeut of contact op te nemen met het secretariaat van Fysio Team Renkum.

Als u zich daar zekerder bij voelt, kunt u een bekende uit uw familie- of vriendenkring vragen hierbij aanwezig te zijn. Wij streven ernaar dit gesprek zo spoedig mogelijk te laten plaatsvinden.  

Onze doelstelling is de klacht goed helder te krijgen en samen met u tot een oplossing te komen naar ieders tevredenheid. Mogelijk is hiervoor een vervolggesprek noodzakelijk. Via het KNGF is het ook mogelijk een bemiddelingsgesprek aan te vragen.

Levert een gesprek of een bemiddelingsgesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. Fysio Team Renkum neemt deel aan de klachtenregeling van het KNGF, die voldoet aan de wet klachtenregeling Cliëntenzorgsector.

Er zijn drie instanties waar u met uw klacht terecht kunt:

  • De Geschillencommissie van het KNGF.
  • De Commissie van Toezicht van het KNGF.
  • Het Regionaal Tuchtcollege van de overheid.

Mocht u meer willen weten over de mogelijkheden van een bemiddelingsgesprek? Of heeft u vragen over hoe en bij welke instantie een klacht het beste kan worden ingediend? Neem dan contact op met een van de onderstaande organisaties:

  • Ledenadvies KNGF, Postbus 248. 3800 AE Amersfoort, telefoonnummer: 033-4672929
  • defysiotherapeut.com
  • Landelijk Informatiepunt voor patiënten, Postbus 9101, 3506 GC Utrecht, telefoonnummer:
    030-2661661