i

ADEMHALING EN ONTSPANNINGSTHERAPIE

In onze praktijk stellen we aan de hand van een vraaggesprek en een rustmeting vast of uw klachten verklaard en behandeld kunnen worden met ademhalingsoefeningen.

Een rustmeting houdt in dat u door middel van een band wordt aangesloten op een computer. Vervolgens worden een aantal gegevens gemeten en vastgelegd, zoals o.a. de ademfrequentie, adempatroon, hartslagfrequentie en hartslagvariabiliteit (hartcoherentie).

Na analyse kunnen we iets zeggen over de relatie tussen uw ademhaling en uw klachten.
Als er een relatie is, zullen we u gerichte oefeningen geven om zelf met uw klachten aan de slag te gaan.