i

NEUROREVALIDATIE

Onder Neurorevalidatie verstaan we alle (para)medische en psychosociale behandelingen voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Voorbeelden van niet aangeboren hersenletsel zijn:

• CVA (Beroerte)

• Multiple Sclerose (MS)

• Parkinson of Parkinsonisme

• Dementie, ziekte van Alzheimer

Neurorevalidatie is een vorm van oefentherapie waarbij geoefend wordt om motorische functies en vaardigheden te optimaliseren en conditie en spierkracht te verbeteren. Het doel van de fysiotherapeutische behandelingen is om het zelfstandige functioneren in het dagelijkse leven te vergroten.

Naast pure fysieke problemen spelen vaak ook andere factoren een rol in het revalidatieproces van de neurologische patiënt. U moet hierbij denken aan; spraak- en taalproblemen (afasie), geheugenstoornissen, stoornissen in ruimtelijke ordening of gedragsveranderingen. Dit maakt dat de Neurorevalidatie een andere aanpak vraagt in het oefenen met de patiënt.

Onze praktijk is aangesloten bij ParkinsonNet en bij MS zorg Nederland. Onze therapeuten volgen cursussen om bij te blijven binnen de ontwikkelingen van de Neurorevalidatie.