Neurorevalidatie

Afspraak maken

Fysiotherapie

bij neurorevalidatie

Onder Neurorevalidatie verstaan we alle (para)medische en psychosociale behandelingen voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Voorbeelden van niet aangeboren hersenletsel zijn: CVA (Beroerte), Multiple Sclerose (MS), Parkinson of Parkinsonisme, Dementie, ziekte van Alzheimer

Neurorevalidatie is een vorm van oefentherapie waarbij geoefend wordt om motorische functies en vaardigheden te optimaliseren en conditie en spierkracht te verbeteren. Het doel van de fysiotherapeutische behandelingen is om het zelfstandige functioneren in het dagelijkse leven te vergroten.

Naast pure fysieke problemen spelen vaak ook andere factoren een rol in het revalidatieproces van de neurologische patiënt. U moet hierbij denken aan; spraak- en taalproblemen (afasie), geheugenstoornissen, stoornissen in ruimtelijke ordening of gedragsveranderingen. Dit maakt dat de Neurorevalidatie een andere aanpak vraagt in het oefenen met de patiënt. Omdat NAH op meerdere gebieden dan alleen bewegen gevolgen heeft, werken wij intensief samen met andere zorgverleners in het team neurorevalidatie Thuis-Verder gemeente Renkum.  Dit team bestaat uit de volgende disciplines: fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en psychologie.
Thuis-Verder gemeente Renkum maakt deel uit van Thuis-Verder, een samenwerkingsverband tussen eerstelijns multidisciplinaire neurorevalidatie-teams in de regio Arnhem en Ede.

Onze praktijk is ook aangesloten bij ParkinsonNet en bij MS zorg Nederland.

Ziekte van Parkinson

Multiple Sclerose

CVA