Missie en visie

Afspraak maken

Over

Missie en visie

Waar staan we voor?
Onze missie: Mensen op weg helpen.

Intern zijn we een praktijk voor fysiotherapie waar het prettig is om te werken, waarin men elkaar waardeert en respecteert, ieder vanuit zijn/haar eigen invalshoek. Ook schept de praktijk een fysieke en sociale omgeving van waaruit de patiënt de optimale aandacht ervaart.

Extern zijn wij vooruitstrevend en innoverend in de fysiotherapeutische zorg. Wij verbeteren onze dienstverlening continue en streven naar een actieve aanpak van het probleem. Tenslotte behaalt de praktijk voordeel uit goede ervaringen uit het verleden van zowel de patiënt als fysiotherapeut.


Waar gaan we voor?
Onze visie: Patiëntenzorg staat centraal. Het is belangrijk dat de patiënt de optimale aandacht ervaart.

– We staan voor kwaliteit in de fysiotherapeutische zorg doordat alle medewerkers up-to-date zijn met de nieuwste ontwikkelingen in de fysiotherapie door middel van cursussen, opleidingen en wetenschappelijke artikelen.

– We vinden het belangrijk dat de praktijk kwaliteit en een goede organisatie uitstraalt naar de omgeving. 

– We zijn van mening dat multidisciplinaire samenwerking en samenwerking binnen het team belangrijk is voor een hogere kwaliteit zorg.

– We vinden het belangrijk dat er een goede sfeer is in de praktijk waarbij toegankelijkheid en laagdrempeligheid centraal staan en medewerkers in een team samenwerken om de patiënt centraal te stellen.