Over

CVA

Een veel voorkomende oorzaak van hersenletsel is een beroerte. Dit wordt ook wel CVA genoemd.

Een CVA heeft twee voorkomende vormen: het herseninfarct en de hersenbloeding.
Bij een herseninfarct is sprake van een verstopping in de bloedvaten door een propje, dichtslibbing of een combinatie daarvan. Als een bloedvat in de hersenen lekt of is geknapt, wordt dat een hersenbloeding genoemd.

Zowel bij een herseninfarct als bij een hersenbloeding stroomt er te weinig bloed naar een deel van de hersenen. Daardoor krijgt een gedeelte van de hersenen te weinig zuurstof en hierdoor sterven de hersencellen op die plaats af. In de hersenen liggen allerlei gebieden met verschillende functies. Wanneer er hersencellen afsterven in een bepaald gebied, wordt de functie van dat gebied verstoord. Hoe erg de gevolgen hiervan zijn, hangt o.a. af van de ernst van de verwonding en de plaats daarvan in de hersenen.

Hoe herken je een CVA?
Een CVA is te herkennen aan de volgende acute verschijnselen:

Mond; mondhoek hangt plotseling naar beneden
Spraak; iemand praat ineens verward of kan de woorden moeilijk uitspreken
Arm; plotselinge krachtverlies of verlamming van een arm
Beroerte-Alarm; bel 112!

Een CVA of beroerte kan veel oorzaken hebben: een te hoge bloeddruk, een te hoog cholesterolgehalte, suikerziekte (Diabetes), overgewicht, hartritmestoornissen, onvoldoende lichaamsbeweging of roken. Verder zijn er erfelijke factoren die een CVA-risico opleveren.

Wat kan de fysiotherapeut voor u betekenen?

Na het doormaken van een CVA kan er een grote verscheidenheid aan klachten optreden afhankelijk van de hersengebieden die beschadigd zijn geraakt. De grote hersenen werken gekruist ten opzichte van de rest van ons lichaam. Dat houdt in dat schade aan de rechterhersenhelft vaak klachten geeft aan de linkerzijde van het lichaam en andersom.

Na de beroerte ziet men de meeste vooruitgang in het eerste jaar. Na ziekenhuisopname is het belangrijk om zo snel mogelijk met de behandeling te beginnen. Ook op langere termijn kunnen goede resultaten geboekt worden.

Bij de fysiotherapeut werkt u aan het herstel van de lichamelijke gevolgen van een CVA. We zijn erop gericht om er samen met u voor te zorgen dat het dagelijks functioneren zo optimaal mogelijk verloopt. We leren u, in samenwerking met andere disciplines, gebruik te maken van uw mogelijkheden en om te gaan met uw beperkingen.

Samen met u wordt gekeken naar de beste behandelopties en worden er behandeldoelen opgesteld. Dit is afhankelijk van de klachten die u ervaart. Vaak wordt er een oefenschema met u samengesteld waarin balans, kracht en coördinatie worden getraind. Ook kan er de mogelijkheid zijn om in de behandelkamer bijvoorbeeld een arm met een bewegingsbeperking door te bewegen.

Een CVA kan echter ook tot cognitieve stoornissen leiden. Deze klachten worden vaak pas duidelijk als je weer thuis bent en de dagelijkse activiteiten weer wilt gaan oppakken. Het concentratievermogen is bijvoorbeeld verminderd of u kunt vergeetachtig zijn. De denksnelheid van de meeste beroertepatiënten neemt af. Andere gevolgen zijn problemen met taal (afasie), het onvermogen om complexe handelingen in de juiste volgorde uit te voeren (apraxie) en het niet meer kunnen herkennen van voorwerpen of gezichten (agnosie). Mocht er sprake zijn van klachten die niet binnen de expertise van de therapeut liggen, dan wordt in samenwerking met andere disciplines aan gezamenlijke doelen gewerkt.

Behandeling

Na het opstellen van de doelen, kunt u starten met revalideren. Door middel van training en adviezen wordt u optimaal begeleid in uw revalidatieproces. Tussentijds zal er regelmatig met u geëvalueerd worden.

Fysiotherapeutische behandeling kan bestaan uit een aantal van de onderstaande items:

  • Het behandelen van krachtsverlies en coördinatie in armen en benen.
  • Het behandelen van de verstoorde lichaamsbalans.
  • Het herleren/optimaliseren van dagelijkse activiteiten zoals bewegen in bed, transfers, opstaan uit een stoel, (trap)lopen, fietsen.
  • Het verbeteren van het looppatroon.
  • De begeleiding in het op een gezonde manier leven om de kans op een beroerte te verkleinen.
  • Het verbeteren van het uithoudingsvermogen zodat u bijvoorbeeld weer zelf een boodschap kunt doen.
  • Het leren omgaan met de gevolgen van het CVA.
  • In de chronische fase monitoren van uw fysieke capaciteiten zodat u er op tijd bij bent als het na verloop van tijd iets minder goed met u gaat.

Fysiotherapeuten

die je kunnen behandelen

Niels Peters

Fysiotherapeut