TARIEVEN

Praktijktarievenlijst 2021

Onderstaande tarieven worden berekend wanneer u geen aanvullende verzekering (meer) heeft. 

Zitting fysiotherapie 35,00
Screening 17,50
Intake en onderzoek 48,00
Intake en onderzoek na verwijzing 44,50
Manuele therapie 45,00
Lange zitting complexe en/of
meervoudige zorgvragen
57,50
Eenmalig fysiotherapeutisch consult 57,50
Zitting fysiotherapie aan huis 45,00
Inrichtingstoeslag  7,00
Oedeem therapie 49,00
Niet nagekomen afspraak 25,00
Verstrekte verband- en hulpmiddelen kostprijs
Eenvoudige, korte rapporten 20,00
Meer gecompliceerde rapporten 40,75