Fysiotherapeuten luiden de noodklok

HEELSUM De fysiotherapie staat ernstig onder druk. Sinds de marktwerking zijn intrede deed in de zorg krijgen fysiotherapie praktijken jaarlijks een contract voorgeschoteld vanuit de zorgverzekeraars waarover ze niet mogen onderhandelen. Dit zorgt voor steeds zwaardere administratieve lasten, hogere kosten, veel te lage vergoedingen en minder behandelingen. Hierdoor komt de zorg voor de patiënt in het gedrang.

‘Renkumse’ fysiotherapeuten slaan de handen collectief ineen – Dick Martens 

,,Sinds de marktwerking 13 jaar geleden zijn intrede deed zijn de vergoedingen praktisch gelijk gebleven en nauwelijks gecorrigeerd met de inflatie, het aantal behandelingen voor onze patiënten werd flink minder”, legt een van de therapeuten uit het gemeentelijk collectief uit. Sinds vorige week verzamelden alle ‘Renkumse’ vakgenoten zich om collectief hun zorgen kracht bij te zetten en die ook als zodanig uit te spreken. ,,Vorige week zijn wij met alle fysiotherapeuten uit de hele gemeente Renkum bij elkaar geweest om met elkaar onze gemeenschappelijke zorgen te bespreken. Het komt er op neer, dat we steeds meer doen voor relatief minder geld. We werken als fysio’s inmiddels ruim onder de kostprijs. Voor ons als fysiotherapeuten vervelend, maar zeker ook voor onze patiënten”, klinkt het in koor. ,,De kwaliteit van de zorg staat hierdoor op het spel. Er ontstaat veel onrust in het contracteerproces waar wij ieder jaar weer in verzeild raken en dat is een van de redenen dat er nu door heel Nederland veel beweging is. Er gaan al praktijken failliet. Goede jonge en oudere collega’s verlaten ons fantastische vak en gaan ander werk doen. Werk waar wel een eerlijk salaris kan worden verdiend, met toekomstperspectief en zonder onnodige regels en verplichtingen. Terwijl wij goed weten dat fysiotherapeuten met hun werkzaamheden, de maatschappij in zijn geheel, veel geld besparen. Ondertussen verhogen de zorgverzekeraars wel de verplichtingen voor wat betreft administratie en kwaliteitseisen zoals individueel kwaliteitsregister, praktijk register, klanttevredenheidsonderzoeken en onbetaalde intervisie bijeenkomsten. De patiënt krijgt daar geen betere behandeling door, sterker nog, de effectieve behandeltijd staat hierdoor enorm onder druk.”

De zorgverzekeraars hebben een dermate machtspositie, dat het onderhandelen over een contract praktisch niet mogelijk is. ,,De zorgverzekeraars zijn gefocust op het financiële aspect en zoals het nu gaat, gaat het voornamelijk ten koste van de kwaliteit van de zorg en dat is zonde, schrijnend zelfs. Er is binnen de fysiotherapie meer beweging dan ooit ontstaan, er worden minder contracten afgesloten en hierdoor zullen patiënten goed moeten kijken bij welke zorgverzekeraar ze een aanvullende polis willen afsluiten, zodat hun fysiotherapeutische zorg voor 2023 goed geregeld is. Wij adviseren met zijn allen: ‘ga de komende maand in overleg met je fysiotherapeut en kijk samen wat de beste keuze is voor beiden’.”

Link artikel: https://www.rijnenveluwe.nl/lokaal/overig/876246/fysiotherapeuten-luiden-de-noodklok?fbclid=IwAR1H9cz1ofzGvhDf4FgnMZXI2tTiGRycuEQJeN5sM2gcnX2JubgxiJ_Yd38