i

rugtriatlon

Training- en begeleidingsprogramma voor chronische en recidiverende lage rugklachten.

Heeft u besloten om permanent en effectief iets tegen uw lage rugklachten te doen?

Een van de belangrijkste oorzaken van rugklachten is gebrek aan (specifieke) lichaamsbeweging. Het gebrek aan lichaamsbeweging leidt op lange termijn tot een verminderde belastbaarheid van alle rug structuren. Dit gebeurt niet van de ene op de andere dag: veelal echter over een lange periode van meerdere jaren.

Omgekeerd kan het lichaam ook niet op korte termijn belastbaar worden. Het weefsel heeft een bepaalde tijd nodig zich aan te passen aan hogere belastingen. Daarom duurt de rugtriatlon 1 jaar (collageen turn over). Verreweg de meeste mensen zullen worden beloond met een hogere belastbaarheid en minder klachten. U voelt zich eenvoudig beter. Het doel van de rugtriatlon is meer levenskwaliteit, een beter bewegingsgevoel en vooral minder bang zijn om te bewegen.

Aanpassing

Dit betekent 52 trainingseenheden aan de hand van een gestructureerd stappenplan. Bij weefseltraining ontstaan niet of nauwelijks begeleidende letsels.

“Alles of niets” regel:

Succes is niet te verwachten bij een gedeeltelijke uitvoering van de rugtriatlon.

Deelnemers

  • Zijn cliënten met rugklachten zonder ernstige complicaties.
  • Mensen, die bereid zijn een jaar systematisch en intensief aan hun gezondheid te willen werken.
  • Mensen die ervan overtuigd zijn dat hard werken loont.

Trainingsopbouw

Om een correcte trainingsopbouw mogelijk te maken is een goede intake en niveaubepaling van belang. Een te hoog startniveau en/of te snelle opbouw leidt tot klachten. Een te laag startniveau en/of te langzame opbouw zorgt niet/nauwelijks voor toename van belastbaarheid. Uitgangspunt voor het startniveau is dat in eerste instantie gewerkt wordt op het niveau van beweging coördinatie en adaptatie aan de trainingsprikkel. Pas tegen het einde van het programma wordt de training als zeer zwaar ervaren (spiergerichte training). Het lichaam is dan echter zowel coördinatief als collageen voldoende belastbaar voor deze belastingen.

U ontvangt aan het begin van het traject een individuele trainingsklapper. Daarnaast ontvangt u uw individuele opbouwprogramma voor een jaar.

Het trainen is in groepsverband. Het training in groepsverband geeft de mogelijkheid om met lotgenoten te komen tot een meer actieve leefstijl. Benutten van groepsdynamica heeft een meerwaarde t.o.v. individuele behandeling. Groepstherapie is daarbij kostenbesparend.

De rugtraitlon wordt gegeven onder begeleiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut op dinsdagmiddag 16:30-17:30u. en op donderdagavond tussen 19:30-20:30u. De rugtriatlon wordt deels vergoedt vanuit uw aanvullende verzekering.