i

HANDREVALIDATIE

De hand is een prachtig maar zeer gecompliceerd lichaamsdeel, een verfijnd mechaniek, waarin het samenspel tussen botjes, banden, pezen, spieren en de huid ons in staat stellen vaardigheden te ontwikkelen in creatieve en doelmatige handelingen in ons dagelijks leven.

Nederland telt jaarlijks ruim 70.000 gevallen van traumatisch handletsel, nog afgezien van de aangeboren en verworven handaandoeningen, zoals bijvoorbeeld Rheuma en overbelasting.

In de afgelopen 25 jaar is de kennis en kunde over het functioneren van de hand en pols enorm toegenomen binnen de medische specialismen, met name in de handchirurgie, als specialisatie van de plastische en reconstructieve chirurgie. Handtherapie is een specialisatie van fysiotherapie en ergotherapie, zij zijn deskundig op het gebied van pols en hand aandoeningen en hebben daarvoor een gespecialiseerde opleiding gevolgd waarbij o.a. anatomie, wondgenezing, littekenbehandeling, oefentherapie, het verstrekken van (tijdelijke) spalken tot de verworven kennis behoren.

Om een optimaal resultaat te kunnen bereiken is er nauwe samenwerking tussen de hand-therapeuten en de diverse medische specialismen.