i

BEWEEGPROGRAMMA'S

Er kunnen allerlei redenen zijn waardoor u niet aan bewegen bent toegekomen. Misschien omdat u vanwege uw klachten bang bent om te bewegen of hebt u even dat zetje nodig. 

Een beweegprogramma is een trainingsprogramma dat speciaal ontwikkeld is voor verschillende klachten om u te helpen uw gezondheid te verbeteren. Ook met een (chronische) klacht of aandoening is er meer mogelijk dan u denkt.

Het doel van elk van onze beweegprogramma’s is leefstijlverbetering, waarin het voldoende bewegen een bijzondere plaats inneemt, niet alleen tijdens de looptijd van het programma maar vooral ook daarna.

Wij bieden beweegprogramma’s voor de volgende doelgroepen:

1. Diabetes type 2
2. COPD
3. Coronaire hartaandoeningen
4. Hartfalen
5. Chronische vermoeidheid

Elk programma begint met een uitgebreide intake. Via onderzoek, testen, metingen en vragenlijsten brengen wij uw probleem in kaart. Hierop volgt een trainingsprogramma wat afgesteld is op uw persoonlijke situatie en wensen. 
Tijdens het programma heeft u regelmatig gesprekken met uw fysiotherapeut.  Ook worden de aanvangstesten en metingen  ter evaluatie regelmatig herhaald.